YONHAP NEWS.jpg

24 01.jpg

24 03.jpg

24 04.jpg

24 02.jpg

看更多Shouting新聞圖 → 20090812 勝利 Shouting

SPD 800*1200 清晰大圖60P → DOWNLOAD

 

「Shouting」舞台劇演唱場次:

2009.08.12 20:00
2009.08.13 16:00、20:00
2009.08.14 16:00、20:00
2009.08.15 15:00、19:00
2009.08.16 14:00、18:00
2009.08.18 20:00
2009.08.19 16:00、20:00
2009.08.20 16:00、20:00
2009.08.21 16:00、20:00
2009.08.22 15:00、19:00
2009.08.23 14:00、18:00,
共20場

創作者介紹
創作者 Kinki 的頭像
Kinki

Who is "BIGBANG" ?!

Kinki 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()