Newsen 001.jpg

Newsen 003.jpg

Newsen 006.jpg

Newsen 009.jpg

Newsen 011.jpg

Newsen 013.jpg

看更多新聞圖 → 20090902 金正恩的巧克力 (G-Dragon)

附上二張很喜歡的飯拍。

GD-880818 01.jpg

GD-880818 02.jpg

圖片來源:百度bigbang吧

創作者介紹
創作者 Kinki 的頭像
Kinki

Who is "BIGBANG" ?!

Kinki 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()