2009 BIGSHOW POSTER.jpg

2009 BIGSHOW GOODS 01-Pamphlet.jpg
.BIGSHOW場刊 (22*28.8cm) / ₩25,000
*VIP SCAN 58P → DOWNLOAD
*線上瀏覽 → Big Bang, Book (BIG SHOW PAMPHLET) !!

2009 BIGSHOW GOODS 02-Photo Set.jpg
.BIGSHOW Photo Set (4*6inch,6pieces) / ₩5,000
*VIP SCAN 6P → DOWNLOAD

2009 BIGSHOW GOODS 03-Photo Album Book.jpg
.BIGSHOW Photo Album Book
(13.8*17.5*3.5cm, 40 sheets) / ₩5,000

2009 BIGSHOW GOODS 04-Handphone Strap.jpg
.BIGSHOW Handphone Strap / ₩15,000

2009 BIGSHOW GOODS 05-Hood T-shirt.jpg
.BIGSHOW Hood T-shirt (Free Size) / ₩45,000

2009 BIGSHOW GOODS 06-Round T-shirt.jpg
.BIGSHOW Round T-shirt (size:S、M) / ₩15,000

2009 BIGSHOW GOODS 07-Blanket.jpg
.BIGSHOW 毛毯 (120*90cm) / ₩15,000

2009 BIGSHOW GOODS 08-sing CD.jpg
.BIGSHOW SIGN CD / ₩14,000

2009 BIGSHOW GOODS 09-Light Stick.jpg
.BIGSHOW LIGHT STICK ver. 2 / ₩10,000

2009 BIGSHOW GOODS 10-Vandana.jpg
.BIGSHOW 應援巾 (65*65cm) / ₩8,000

2009 BIGSHOW GOODS 11-Shopping Bag.jpg
.BIGSHOW Shopping Bag (48.5*43.5*10cm) / ₩2,000

2009 BIGSHOW GOODS 12-Magic Bangle.jpg
.BIGSHOW Magic Bangle (22*2.9cm) / ₩1,000

2009 BIGSHOW GOODS 13-Sticker.jpg
.BIGSHOW STICKER (size:A4) / ₩3,000


周邊圖片資料來源:BIG BANG Encylopedia
VIP SCAN圖片來源:BBCN、NAVER BLOG

    全站熱搜

    Kinki 發表在 痞客邦 留言(1) 人氣()